Tylko dzisiaj
-30% na wszystkie materace!

Regulamin akcji promocyjnej - bilety do kina za opinie


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest firma Frankhauer s.c. Perzów 13-14, 63-642 Perzów NIP: 619-202-01-01 REGON: 302-192-767 .
 2. Akcja promocyjna będzie przeprowadzana w okresie do 31 grudnia 2024 roku.
 3. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.materace-dla-ciebie.pl oraz na kanałach social media - Materace dla Ciebie.
 4. Wszelki kontakt podczas trwania akcji promocyjnej prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 5. Ilość biletów jest ograniczona, akcja trwa do wyczerpania ich puli.
 6. Akcja promocyjna nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.


§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każdy kto dokonał zakupów w sklepie: www.materace-dla-ciebie.pl
 2. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy firmy FRANKHAUER S.C., ich rodziny oraz firmy współpracujące ze Zleceniodawcą oraz partnerzy handlowi.


§ 3

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ I NAGRODY

 1. Warunkiem wzięcia udziału w akcji promocyjnej jest wstawienie opinii:
  - w Google tu: Wystaw opinię
  - na profilu sklepu na Facebooku tu: Wystaw opinię
  oraz wysłanie maila na z linkami do tych opinii na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 2. Nagrodę otrzymają osoby, które wystawią łącznie dwie opinie na wskazanych wyżej platformach i prześlą link do opinii na wskazanego maila.
 3. Nagrodami w akcji promocyjnej są dwa bilety do kina Helios do wykorzystania w dowolnym kinie Helios na terenie Polski w terminie do 31.03.2025 r. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad akcji promocyjnej, postanowień jej Regulaminu i interpretacji rozstrzyga organizator.
 4. Zgłaszający zostanie powiadomiony o nagrodzie pocztą elektroniczną w przeciągu trzech dni od wystawienia opinii.


§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w akcji promocyjnej. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Sprzedane materace
ponad
000
sprzedanych materacy
Punkty sprzedaży
blisko
000
punktów
sprzedaży
Ilość produktów
ponad
000
materacy i łóżek
do Twojego wyboru

» przeczytaj wszystkie opinie
Copyright © 2024 materace-dla-ciebie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo