Tylko dzisiaj
-30% na wszystkie materace!

Regulamin akcji promocyjnej - bilety do kina za zdjęcie


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest firma Frankhauer s.c. Perzów 13-14, 63-642 Perzów NIP: 619-202-01-01 REGON: 302-192-767.
 2. Akcja promocyjna będzie przeprowadzana w okresie od 5 czerwca do 31 grudnia 2024 roku.
 3. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym pod adresem: www.materace-dla-ciebie.pl oraz na kanałach social media - Materace dla Ciebie.
 4. Zdjęcia wymagane podczas trwania akcji promocyjnej należy przesyłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej: [email protected]
 5. Akcja promocyjna nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.


§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Uczestnikiem akcji promocyjnej może być każdy klient dokonujący zakupu łóżka w sklepie: www.materace-dla-ciebie.pl
 2. W akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy firmy FRANKHAUER S.C, ich rodziny oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą oraz partnerzy handlowi.


§ 3

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ I NAGRODY

 1. Warunkiem wzięcia udziału w akcji promocyjnej jest zrobienie co najmniej 2 zdjęć łóżka marki organizatora w sypialni / salonie uczestnika w pełnej aranżacji i przesłanie ich do organizatora drogą mailową.
 2. Nagrodę otrzymają osoby, które prześlą minimum 2 zdjęcia na wskazany wyżej adres e-mailowy.
 3. Nagrodami w akcji promocyjnej są dwa bilety do kina Helios do wykorzystania w dowolnym kinie Helios na terenie Polski w terminie trzech miesięcy od ich otrzymania - (w terminie ważności otrzymanego biletu).
 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad akcji promocyjnej, postanowień jej Regulaminu i interpretacji rozstrzyga organizator.
 5. Zdobywca nagrody biletów zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od wysłania zdjęć.
 6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody
 7. Przekazane zdjęcia przechodzą pod własność firmy Frankhauer s.c. Perzów 13-14, 63-642 Perzów - właściciela sklepu internetowego www.materace-dla-ciebie.pl i mogą być przez nią wykorzystane na stronach internetowych sklepu oraz w innych kanałach komunikacji i promocji (Instagram, Facebook, Pinterest, Youtube.)
 8. Klient wyraża zgodę na powyżej opisane wykorzystanie wysłanych zdjęć


§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w akcji promocyjnej. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności oraz zmian specyfikacji nagrody.Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Sprzedane materace
ponad
000
sprzedanych materacy
Punkty sprzedaży
blisko
000
punktów
sprzedaży
Ilość produktów
ponad
000
materacy i łóżek
do Twojego wyboru

» przeczytaj wszystkie opinie
Copyright © 2024 materace-dla-ciebie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone

Logo